In English

Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Snow depth estimation through analysis of multipath GPS signals

Måns Larsson ; Johan Nordevall ; Rickard Sirefelt ; Emil Staf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Snö är en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom snö binder upp stora mängder vatten. Det är därför fördelaktigt att kunna estimera mängden snö, lokalt såväl som globalt. Med hjälp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats för att estimera snödjup genom att analysera oscillationer i SNR-data från GPS-signaler. Huvudresultaten från den utvecklade metoden följer trenderna hos referensdatan väl. För en GPSstation utanför Visby med referensvärden tagna 1,3 km bort, beräknades korrelationen till närmare 90% medan RMS för avvikelserna blev cirka 4 cm.Publikationen registrerades 2012-06-15. Den ändrades senast 2017-07-31

CPL ID: 159021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek