In English

Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Snow depth estimation through analysis of multipath GPS signals

Måns Larsson ; Johan Nordevall ; Rickard Sirefelt ; Emil Staf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Sn¨o ¨ar en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom sn¨o binder upp stora m¨angder vatten. Det ¨ar d¨arf¨or f¨ordelaktigt att kunna estimera m¨angden sn¨o, lokalt s°av¨al som globalt. Med hj¨alp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats f¨or att estimera sn¨odjup genom att analysera oscillationer i SNR-data fr°an GPS-signaler. Huvudresultaten fr°an den utvecklade metoden f¨oljer trenderna hos referensdatan v¨al. F¨or en GPSstation utanf¨or Visby med referensv¨arden tagna 1,3 km bort, ber¨aknades korrelationen till n¨armare 90% medan RMS f¨or avvikelserna blev cirka 4 cm.Publikationen registrerades 2012-06-15.

CPL ID: 159021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek