In English

Active Power Factor Correction for Airborne Applications

Christofer Larsson ; Olof Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 87 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek