In English

Analys av materialtillverkningsgrad i en processfabrik

Ann Bengtsson ; Martin Tapper
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:033, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158962

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek