In English

Capturing and utilizing customer´s voice, product performande feedback and lessons learned at Tetra Pak

Amirsepehr Noorbakhsh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:009, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek