In English

Packaging study of hydraulic pumps

DENNIS PERSSON ; DANIEL KARLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 75/2012, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158912

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek