In English

Sustainable densification

Carl-Magnus Elander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek