In English

Framtagning av planeringssystem för produktionsstyrning - Visuell schemaläggning av kundorder i ett litet tillverkande företag

Johan Deliaune Aronius ; Emma Nordlund Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek