In English

Framtida LNG-försörjning i Göteborgs hamn

Anton Alexandersson ; Thomas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 44 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det här kandidatarbetet handlar om transport av flytande naturgas (LNG) med fokus på Göteborgs hamn som ligger inom det norra Europeiska emissions kontroll området för svaveldioxidutsläpp från sjöfarten (SECA-området). Planer finns på att bygga en terminal i Göteborg som kan hantera LNG. En av anledningarna varför LNG är ett aktuellt ämne inom SECA området är för att LNG kan användas som bränsle för att driva fartyg. Att driva ett fartyg med LNG eller att driva fartyget med lågsvavlig olja alternativt rena de konventionellt använda bränslena med olika tekniska lösningar kommer att vara nödvändigt för att uppnå de framtida kraven angående utsläpp av svavel inom SECA området. Hur en värdekedja för LNG-segmentet ser ut och vilka kostnader som finns har utvärderats. En undersökning har gjorts på tre potentiella värdekedjor för att försörja Göteborgs hamn med LNG. Tre väletablerade producenter av LNG har valts ut och utvärdering av lämplighet har gjorts ur ett ekonomiskt perspektiv. Värdekedjans betydelse i denna rapport är central och har valts ut som ett ramverk för att visa de olika ekonomiska aspekterna som produkten stöter på under vägen från grundkällan till slutkunden. Detta har därefter följts av en diskussion och slutsats där vi motiverar varför värdekedjan med startpunkt i Stavanger är det bästa alternativet för att försörja Göteborg med LNG. De övriga granskade länderna i undersökningen är Ryssland och Algeriet.

Nyckelord: LNG, SECA, Värdekedja, NaturgasPublikationen registrerades 2012-06-13.

CPL ID: 158900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek