In English

Information Flows in Product Development Efficient cooperation between divisions of a production facility

Emma Åkerlund ; Karin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:032, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158899

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek