In English

Trävaru export med fartyg från Sverige

erika nordlund ; Madeleine Leimalm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 38 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Rapporten behandlar svensk skogsindustri och exporten av sågade trävaror sjövägen från Sverige till övriga världen. Rapportens syfte är att undersöka om transportköparna är mer intresserad av ett logistiskt koncept, det vill säga sjötransport kombinerad med en annan aktivitet, eller enbart sjötransporten. Lågkonjunktur och hård konkurrens ställer nya krav på sjöfarten, inte bara att effektivisera fartygen utan även hitta olika metoder för att sälja sjötransporten som tjänst. Förhållandet mellan transportören och transportköpare ligger i fokus för rapporten. Rapporten är baserad på intervjuer och enkäter som gjorts bland personer med kunskap och erfarenhet kring ämnet, vidare har företagsnamn och personers namn hos de som deltagit i enkäten behandlats konfidentiellt. Resultatet som vår undersökning gav visar att om transportörerna erbjuder logistiskt koncept, som är innovativa och kostnadseffektiva, är transportköparna villiga köpa tjänsten. Sjöfartsbranschen står på tröskeln till en allmän attityd förändring till hur sjötransporter ska säljas i framtiden, det med ett stort kundfokus.

Nyckelord: Sjötransport, logistiskt koncept, fokus och kundrelation, framtidPublikationen registrerades 2012-06-13.

CPL ID: 158898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek