In English

Searching for the spirit of the place - an exploration of public space in Hjällbo

Jenny Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek