In English

Gateway Sahlgrenska. Sahlgrenska City of Competence

Danuta Czarnecka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158886

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek