In English

Designprocess från ett aktivitetsperspektiv - en bredare syn på tillgänglighet

Design Process from an Activity Perspective - a broader view of accessibility

Jenny Askåsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek