In English

Value stream mapping in product development - Adapting value stream mapping at Ascom Wireless Solutions

Gustav Göransson ; Ingrid Fritzell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek