In English

Value stream mapping in product development - Adapting value stream mapping at Ascom Wireless Solutions

Gustav Göransson ; Ingrid Fritzell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]