In English

Hot-melt Extrusion of Modified Release Pellets - Influence of the formulation and extrusion process on extended- and enteric release profile

Malin Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek