In English

Cellulose ester synthesis - a look at scale up possibilities

Madeleine Parkås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek