In English

Computational modelling of spray drying - With application to inhaled drug production

Soheil Soltani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-12. Den ändrades senast 2014-11-10

CPL ID: 158870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek