In English

Architecture for Extreme Climate - Design and cooling system study on a mixed use building in the Middle East

Andre Bernath ; Adam Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158824

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek