In English

The Scene. Revitalising Public Space

Therese Fritzell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158819

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek