In English

Konceptframtagning av oljeskimmer med disk/borst-teknik.

Gustav Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 76/2012, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek