In English

Implementation of an ASA catalyst in the catalytic polymerisation unit at Preem refinery in Lysekil. Simulation and re-design of an existing C3/C4 splitter

Marcus Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158741

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek