In English

Development of interactive products for children with autism - Practicing communication skills by playing

Maria Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek