In English

The Emergency Housing Project - Product development of shelters for displaced people, based on field studies in Haiti and Kenya

Fredrik Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek