In English

A Refrigerator Concept Designed for Sustainable Behaviour

Rebecka Lannsjö ; Anna Viggedal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek