In English

Evaluation of Treatment Techniques for Mercury Contaminated Leachates

Skantz Christoffer ; Jamali Arman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:14, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mercury, leachate, adsorption, chelating resins, biological treatment, removal efficiency, breakthroughPublikationen registrerades 2012-06-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek