In English

Removal of copper from stormwater runoff

Daban Balbas ; Miakhel M Daoud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:50, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: koppar, dagvatten, torv, FreundlichPublikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek