In English

Lattice Boltzmanns metod för diffusion.

Tim Cardilin ; Fredrik Krafft ; Anton Stokes ; Per Nyman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 54 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2012-09-11

CPL ID: 158570

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek