In English

Icke-standardanalys. En introduktion och en jämförande studie med tillämpningar inom komplexanalys och finansiell matematik.

Lina Berneryd ; Victor Ekdahl ; Magnus Jedvert ; Oskar Paulander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 67 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-05.

CPL ID: 158563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek