In English

The optimal consumption problem. A numerical simulation of the value function with the presence of a random income flow.

Angelica Andersson ; Olof Elias ; Jakob Karlsson ; Johanna Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 55 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2012-09-13

CPL ID: 158549

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek