In English

Programvara för undervisning om Branch-and-Bound-metoden.

Jonathan Ahlstedt Gyllbrandt ; Anna Furberg ; Anges Ramle ; Johan Villysson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 69 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 158545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek