In English

Separationsegenskaper hos symmetriska självliknande mängder i planet

Olof Carlsson ; Sjöström Dyrefelt Zakarias
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 42 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I detta arbete studeras, med grund i Hutchinsons teori, en klass av symmetriska självliknande mängder i planet. Under ett symmetriantagande presenteras ett tillräckligt och nödvändigt kriterium för när invarianta mängder är sammanhängande, samt ett existensbevis av en (utifrån similituders parametervärden precist definierad) 'brytpunkt' eller 'gränsfunktion', vilken delar in de betraktade symmetriska invarianta mängderna i en klass av sammanhängande- och en klass av totalt icke-sammanhängande invarianta mängder. Vidare studeras monotonitet och överlapp hos de symmetriska invarianta mängderna med parametervärden på denna gräns och under en förmodan om kontinuitet visas att 'gränsmängderna' är sammanhängande med minimalt överlapp ('just touching pieces'). Under denna förmodan om kontinuitet visas slutligen att gränsmängderna alltid uppfyller det välkända separationskriteriet öppna mängdkriteriet (OSC).Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2012-09-07

CPL ID: 158536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek