In English

Konstruktion av manuell lindragare för hummertinor

Samuel Andersson ; Emma Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158516

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek