In English

Dynamic model of a bubbling fluidized bed boiler

Mattias Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158499

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek