In English

NMR based characterization of the structural effects on the B-cell receptor polypetide lgα induced by phosphorylation of its immunoreceptor tyrosine-based activation motif

Joakim Rosenlöw
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158498

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek