In English

Environmental and Cost Analysis at Volvo Locistics Corporation Emballage - A study of the flow of L-packaging between producers, terminals and users in Europe and an evaluation of direct transports.

Sofie Arvidsson ; Vanja Carlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158472

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek