In English

Produktutveckling av rostfri brandpost för ökad lönsamhet och driftsäkerhet

Product development of stainless steel fire hydrant for greater efficiency and reliability

Carl Johan Fagerström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek