In English

Hållbar renovering - En studie av sociala värden och delaktighet i Kronogården

Sustainable renovation

Angelica Starke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek