In English

Growing Suburb: Farming as social and physical binder in a Swedish urban context

Elisabet Berglind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158462

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek