In English

Abrasiv vattenskärning

Förbättrad precision vid håltagning

Albin Hagberg ; Josefin Larsson ; Peter Malm ; Calle Olson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-01.

CPL ID: 158355

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek