In English

Health care system report - Poland and Estonia

Hanna Engqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX002/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158343

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek