In English

Container Unloading using Robotized Palletizing - A study for automation of Container Unloading at Elgiganten's central warehouse

Patrik Gustafsson Skoglund ; Karl Södereng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158318

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek