In English

Finding meta stable states in proteins - Identification of meta stable states in VPAL-peptide's dynamics

Svitlana Ruzhytska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 50 s. Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek