In English

Spectroscopic studies of iron-based SCR catalysts - investigation of thermal deactivation processes

Emma Adams
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: thermal stability iron/beta SCR catalysts UV-vis spectroscopy drift spectroscopyPublikationen registrerades 2012-05-31. Den ändrades senast 2015-07-28

CPL ID: 158281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek