In English

Brännerikanalen - Livet och boendet vid ett centralt kanalstråk i Saltängen, Norrköping

Brännerikanalen - Urban life and housing by a centrally located canal in Saltängen, Norrköping

Julia Grabe ; Anna Westman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek