In English

Two case studies in energy efficient renovation of multi-family housing

Vahid Sabouri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek