In English

Stories, images and architectures - real and fictional accounts of the fabrication of the swedish suburbs

Karin Berggren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek