In English

Energy recovery prospects of a distillation sequence revamp in an Amines plant - Extended abstract

Jonas Årsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 11 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek