In English

Redefining Kaunas: Landscapes of memory for a new indentity

Erika Lepeskaite
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158249

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek