In English

Turning challenges to opportunities: Urban agriculture for building green - future on black P-lots

Sogol Ayazi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek