In English

Reviving the forgotten - Spatially and socially in an urban void in Paris

Aila Hirvonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158244

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek